Strona główna | Parafie i Msze Święte | O Salwatorianach | Kontakt | Linki

Copyright © 2015 Polska Prowincja Towarzystwa Boskiego Zbawiciela.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Salwatorianie

Strona Główna Jezu Ufam Tobie

Salwatorianie

Polska Prowincja Towarzystwa Boskiego Zbawiciela

Zarejestrowana w Szkocji pod numerem SC041344

St. Marie's Kościół Rzymsko-Katolicki Kirkcaldy St. Pius X Kościół Rzymsko-Katolicki Kirkcaldy St. Ninian's Kościół Rzymsko-Katolicki Cardenden

St. Marie’s

Kościół

Rzymsko-Katolicki Kirkcaldy

St. Pius X

Kościół

Rzymsko-Katolicki

Kirkcaldy

St. Ninian’s

Kościół

Rzymsko-Katolicki

Cardenden

Flaga Polska Salwatorianie - Polska Prowincja Boskiego Zbawiciela w Szkocji

Dopóki żyje

na świecie

choćby jeden człowiek,

który nie kocha Jezusa Chrystusa

nie wolno nam spocząć!

- Ojcec Jordan

Jezu Ufam Tobie

Czarna Madonna

Od sierpnia 2010 roku ta strona została odsłonięta:Wszystkie odsłony Salvatorians.co.uk wynoszą:

O Salwatorianach


Towarzystwo Boskiego Zbawiciela (Society of the Divine Saviour; skrót: SDS, popularnie zwane Salwatorianie), jest kleryckim, międzynarodowym zgromadzeniem zakonnym na prawie papieskim, założonym w Rzymie w dniu 8 grudnia 1881 roku przez sługę Bożego Księdza Franciszka Marię od Krzyża Jordana obecnie oczekującego na beatyfikację. Celem Towarzystwa jest wzmacnianie, bronienie i rozszerzanie wiary katolickiej wszelkimi sposobami jakie powierza nam Opatrzność Boża. Przez wypełnianie nauczycielskiej funkcji Kościoła w słowie i piśmie, Towarzystwo pragnie osiągać cel, aby wszyscy ludzie mogli jeszcze bardziej poznać prawdziwego Boga i tego, którego On posłał, Jesusa Chrystusa.


Poczytaj: Dekret o heroiczności cnót Franciszka Marii od Krzyża Jordana (po łacinie)


Poczytaj: Znaczenie i kanoniczna wymowa ogłoszenia dekretu o heroiczności cnót Założyciela dla Towarzystwa Boskiego Zbawiciela


Towarzystwo liczy około 1120 księży i braci pracujących w 40 różnych krajach na całym świecie oraz podobna jest liczba sióstr salwatorianek i świeckich salwatorianów. Współpracujemy wspólnie w dziele apostolskim dla wszystkich ludzi. Jesteśmy gotowi służyć wszystkim ludziom wszędzie i wszelkimi sposobami, które dyktuje miłość Chrystusowa. Czytając Ewangelie wg św. Mateusza znajdujemy następujące słowa: “Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem. Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.” Natchniony tymi słowami Pisma św. Założyciel, Ojciec Franciszek Maria od Krzyża Jordan, w grudniu 1894 r. w swoim Dzienniczku “Myśli i Upomnienia” napisał: “Dopóki żyje na świecie choćby jeden tylko człowiek, który nie zna i nie kocha Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Świata, nie wolno ci spocząć. Jak długo Bóg nie jest wszędzie uwielbiany, nie wolno ci nawet na moment spocząć.


Jako Salwatorianie jesteśmy powołani do pójścia za Jesusem Chrystusem, Boskim Zbawicielem, do Jego apostolskiej służby i do życia we wspólnocie w ramach uniwersalności Jego Kościoła. Na wzór Założyciela, Ojca Franciszka Marii od Krzyża Jordana, głosimy Zbawiciela wszystkim ludziom tak, aby przez życie jakie prowadzimy i przez naszą apostolską działalność wszyscy ludzie mogli “poznać Ciebie, prawdziwego jedynego Boga, oraz tego którego posłałeś, Jezusa Chrystusa” (J 17,3), i aby mieli życie w obfitości. Wypełniając wolę naszego Ojca Założyciela, dzielimy nasze apostolskie powołanie ze wszystkimi ludźmi. Jesteśmy gotowi służyć we wszystkich miejscach i wszelkimi sposobami, jakie dyktuje nam miłość Chrystusowa.


Nasz apostolat nie jest ograniczony do jednego wybranego dzieła jak np. do nauczania albo pracy wśród młodych ludzi. Uwydatniamy uniwersalność chrześcijańskiego powołania, zachęcamy świeckich do życia według obietnic chrztu świętego i do dawania świadectwa wiary w prywatnym i publicznym życiu. Dlatego:Głosimy Ewangelię współczesnymi sposobami i w dialogu we wszystkich kulturach według dostępnych społecznych środków komunikacji. Obecnie jesteśmy zaangażowani w apostolskiej działalności w 40 krajach. Pracujemy na wszystkich kontynentach świata: Europa, Ameryka Północna i Południowa, Afryka, Australia i Azja.


Polska Prowincja


Polska jest jednym z 40 krajów w których pracują Salwatorianie. Pierwsi Salwatorianie przybyli do Polski w 1900 r. Polska Prowincja została erygowana w 1927 r. i obecnie ma ponad 450 członków stanowiąc 1/3 liczby całego Towarzystwa. Widzialny wzrost Prowincji został zahamowany w latach 30-tych przez II Wojnę światową. Jednakże pośród wielu inicjatyw podjętych w czasie wojny i okupacji godne odnotowania jest podziemne nauczanie w Krakowie-Zakrzówku. Było to tzw. “tajne nauczanie” na poziomie szkoły średniej i uniwersytetu oraz prowadzenie nowicjatu.  Owoce ujawniły się po wojnie w roku 1945. W nowej powojennej sytuacji, Salwatorianie podjęli wezwanie Episkopatu Polski i wielu księży i braci rozpoczęło apostolską pracę w parafiach na zachodzie Polski, które były przed wojną zajęte przez Niemców. W ten sposób klasztor w Bagnie, k. Wrocławia będący przed wojną własnością salwatorianów północnej prowincji niemieckiej stał się własnością salwatorianów prowincji polskiej.   


Ponownie zostało otwarte Mniejsze Seminarium Duchowne przyjmując również tzw. spóźnione powołania i domy rekolekcyjne oraz został reaktywowany apostolat dla współpracowników świeckich. Dopiero w roku 1968, niektórzy Salwatorianie mogli wyjechać do pracy misyjnej do Tanzanii we wschodniej Afryce. Zmiany społeczno-polityczne w latach 80-tych zbiegły się z początkiem "Solidarności" przynosząc nowe możliwości ekspansji Kościoła Katolickiego w Polsce. Powstała możliwość rozpoczęcia pewnych specjalistycznych prac w Polsce. Od 1997 r. działalność formacyjna dynamicznie wzrosła. Na szczególną uwagę zasługuje Centrum Formacji Duchowej w Krakowie. Od 1989, Polska Prowincja Salwatorianów podejmuje apostolskie wezwanie i roztacza swoją duchową opiekę w innych krajach takich jak Rosja, Białoruś, Ukraina, Węgry i Albania. Członkowie Prowincji zaangażowani są w następujących pracach apostolskich: parafie, misje parafialne, rekolekcje, apostolstwo w środkach masowego przekazu, formacja duchowa, duszpasterstwo akademickie, wykłady na uniwersytetach, duszpasterstwo młodzieży, apostolaty zagraniczne wśród Polonii, duszpasterstwo w krajach misyjnych, hospicja, kapelanie w klasztorach sióstr zakonnych i braci, w  szkołach i w wojsku.


Obecnie członkowie polskiej Prowincji pracują w 23 krajach świata: Albania, Australia, Brazylia, Białoruś, Kanada, Komory, Kongo, Republika Czeska, Anglia, Niemcy, Węgry, Indie, Włochy, Liechtenstein, Filipiny, Polska, Rosja, Hiszpania, Szwajcaria, Tanzania, Ukraina, USA and teraz oczywiście w Szkocji. Łącznie, poza Polską, pracuje apostolsko w świecie, 162  księży i braci przynależąc do Polskiej Prowincji Salwatorianów i do innych administracyjnych jednostek Towarzystwa. Inni kontynuują dalsze studia specjalistyczne. W Wielkiej Brytanii współpracujemy blisko z Salwatorianami Prowincji Brytyjskiej.


Sercem Polskiej Prowincji Salwatorianów jest Wyższe Seminarium Duchowne w Bagnie, na Dolnym Śląsku, k. Wrocławia. W pałacu z XVIII w. mieści sie Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów. Wszyscy salwatoriańscy księża wyświeceni od roku 1959 do chwili obecnej ukończyli swe studia w Bagnie. Profesorowie Seminarium są mianowani przez Księdza Prowincjała z grona członków Prowincji, z innych Zakonów i Zgromadzeń oraz z księży diecezjalnych, którzy uczą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Katolickiej Akademii w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Krakowie. Dnia 29 maja 2010 r. 7 kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego w Bagnie otrzymało święcenia kapłańskie a 6 święcenia diakonatu. Nadto, w Nowicjacie jest 10 nowicjuszy i w Seminarium 40 studentów-kleryków. Wyższe Seminarium Duchowne w Bagnie jest wspierane przez ludzi dobrej woli. Nie otrzymuje ono dotacji ze strony państwa.


Dzisiaj, polscy Salwatorianie: księża, bracia siostry i świeccy z pomocą Najświętszej Dziewicy, Matki Zbawiciela głoszą Ewangelie Jezusa Chrystusa wszystkim ludziom na wszystkich kontynentach świata. Jako Salwatorianie  pracujemy w parafiach, szkołach i na uniwersytetach. Prowadzimy rekolekcje i programy odnowy duchowej. Dla tych, którzy pragną dołączyć do nas jako przyszli kapłani, bracia zakonni albo salwatorianie świeccy przyjmujemy ich do własnego Seminarium mając własny program formacyjny. W Wielkiej Brytanii, chętnych kandydatów do Salwatorianów kierujemy do Prowincji Brytyjskiej. W ostatnich 20 latach Polscy Salwatorianie otworzyli swoje placówki w 18 nowych krajach. Większość tych krajów nazwane są “misyjnymi” chociaż niektóre z nich tradycyjne są katolickimi: Głosząc Zbawiciela … w naszym świecie ... w naszych czasach ... w naszym życiu.


Wśród wszystkich rodzajów owocnej pracy apostolskiej najważniejszym i istotnym sposobem jest dawanie dobrego przykładu zgodnie z powiedzeniem: słowa ulatują, przykłady pociągają. Wszystko może i powinno pomagać w dawaniu dobrego świadectwa zachęcając innych do poznania i kochania Boga, ponieważ “to jest życie wieczne, aby wszyscy ludzie poznali jedynego prawdziwego Boga i Tego, którego On posłał, Jezusa Chrystusa.” (J 17,3).

About Salvatorians

Twoja pomoc na Wyższe Seminarium Duchowne w Bagnie jest mile przyjmowana. Celem uzyskania bliższej informacji napisz do nas.